1-ից 1 էջ

Windows 7 SP1 x86 Բաշխիչում արդիացումների ինտեգրում

գրառումԱվելացվել է: 13 նոյ 2014, 12:07
Մյասնիկ
Սկիզբն այստեղ

3.Պարունակի և ինքնաշխատ տեղադրի (առանց Մայքրոսոֆթի պաշտոնական կայքից ներբեռնելու) բոլոր կրիտիկական և
..հանձնարարելի արդիացումները:

Արդիացումների ինտեգրում (Արդիացումների նիշքի անունն է Ardw7<ամիս>.exe, ամիսը անգլերեն տառերով, այն պատճենում ենք %wd%\DVD պանակում): Եթե ուզում եք ադիացումները կատարել Մայքրոսոֆթի կայքից, ապա այս քայլը կարելի է բաց թողնել: նաև ինձ դուր չի գալիս "Windows 7 Максимальная" պատկերի անունը և այն վերանվանում եմ "Masis Windows 7 SP1 Ultimate" -ով:

Կոդ: Ընտրել բոլորը
%wd%\DVD\Ardw7noyember.exe /WimFile=%wd%\DVD\install.wim /Index=5
imagex /info %wd%\DVD\install.wim 5 "Masis Windows 7 SP1 Ultimate"


Կարող ենք համեմատել %wd%\DVD պանակում ստացած մեր install.wim նիշքի չափերը բնօրինակի հետ: Այժմ պատճենում ենք մեր install.wim-ը %wd%\DVDպանակում գտնվող ISO պատկերի ..\source պանակի մեջ(կամ մկնիկով նիշքից բռնեք և գցեք Ultraiso-ի վերևի աջ պատուհանում՝ նախկին install.wim-ի փոխարեն):

4.Տեղակայումից հետո, առաջին մուտքի ժամանակ, մինչև աշխատասեղանի բացելը առաջարկվի ցանկ, որտեղ հնարավոր
..լինի ընտրել անհրաժեշտ ծրագրերը, որից հետո նրանք ինքնաշխատ տեղադրվեն: Չմիջամտելու դեպքում տեղադրվեն
..լռելյայն ընտրված ծրագրերը:


Շարունակությունն այստեղ